HomeContact

Vinh Khanh Cable-Plastic Corporation

 845 Community 1, Chau Thoi hamlet, Binh An, Di An, Binh Duong Provine
 (+84 0274) 3751 501 (6 lines)
 (+84 0274) 3751 699
 sales@vcom.com.vn
 www.vinhkhanh.com.vn

If you come by when we are closed. You can contact us via this form.
We will get back to you shortly.

 

 

Công ty TNHH KTCN Lê Hoàng

28 Lái Thiêu 115, KP Hoà Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
(+84) 09684 09688
(+84) 0904 542557
lehoangcorp.com@gmail.com
www.lehoangcorp.com www.tamvannhuapvc.com
Hotline: (+84) 09684 09688

 

Đăng ký nhận tin

 

Chat với chúng tôi
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Lê Hoàng
+84968409688